KTLTC

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้…

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประชุมผู้ปกครอง@วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ Today

ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 6ก.ค.2566

อาชีวะช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 1-2 กค. 66

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

พิธีไว้ครู 22 มิ.ย.2566

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม22มิ.ย.2566